น้ำทะเลธรรมชาติ

สำหรับ : ตู้ปลาสวยงาม ร้านอาหารซีฟู้ด โรงแรม ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อแควเรี่ยม

               บริการจัดส่งน้ำทะเล               

น้ำทะเลธรรมชาติ ผ่านกระบวนการกรองตะกอน Micron Filter
พร้อมการเติมอากาศ O2 พร้อมใช้ทันที